Wielki Czwartek

13 kwietnia rozpoczęliśmy Święte Triduum Paschalne. O godz. 18.00 rozpoczęła się w naszej parafii Msza Wieczerzy Pańskiej. Jest dziękczynieniem za ustanowienie Eucharystii i kapłaństwa.

Mszy Św. przewodniczył ks. Jerzy Krawczyk. W liturgii podczas śpiewu hymnu "Chwała na wysokości Bogu", którego nie było przez cały Wielki Post, biły dzwony. Po homilii, którą wygłosił ks. Paweł Gołofit, miał miejsce obrzęd obmycia nóg. Ks. Proboszcz umył nogi dwunastu mężczyznom z Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w Chełmie. Przypomniało nam to gest Chrystusa i wyrażało prawdę, że Kościół, tak jak Chrystus, jest nie po to, żeby mu służono, lecz aby służyć.

Po Mszy św. ruszyła procesja do tzw. ciemnicy. Tam rozpoczęła się adoracja Najświętszego Sakramentu. Wymownym znakiem odejścia Jezusa, który po Ostatniej Wieczerzy został pojmany, jest ogołocenie centralnego miejsca świątyni, czyli ołtarza. Aż do Wigilii Paschalnej ołtarz pozostawał bez obrusu, świec i wszelkich ozdób.