II rocznica powstania...

Dokładnie 11 lutego 2016 r. wypadła II rocznica powstania przy naszym sanktuarium Legionu Maryi. Podczas Mszy św. dziękczynnej sprawowanej przez ks. Proboszcza zostały pobłogosławione nowe sztandary dwóch prezydiów: MB z Lourdes oraz Niepokalanego Serce NMP. Duchowym opiekunem Legionów jest ks. Karol Jędrusiak.