Kurs Emaus

W dniach 16-18 lutego odbył się w naszej parafii Kurs Emaus. Są to rekolekcje dla tych, którzy przeżyli już Kurs Nowe Życie i zapragnęli pójść dalej w głębszą relację z Jezusem. Kurs ten skupia się na doświadczeniu w życiu mocy Słowa Bożego. W rekolekcjach uczestniczyło 70 osób. Wielu z nich dzieliło się świadectwem, jak Pan Bóg działa w ich życiu właśnie przez swoje Słowo, które jest żywe i skuteczne. Duchową opiekę nad kursem sprawował ks. Paweł Gołofit.